19-06-08

Bijzondere nieuwtjes uit de verzekeringswereld

Een selectie van onderstaande nieuwtje uit de verzekeringswereld, geschreven in opdracht van Headline Publishing magazine voor Delta Lloyd Life, verscheen in DL Magazine 16 & 17

Een verzekering tegen het monster van Loch Ness
De organisatoren van een duatlon langs de oevers van Loch Ness in Schotland sloten bij verzekeringsmaatschappij Royal and Sun Alliance een verzekering van 1 miljoen pond (1,46 miljoen euro) om hun deelnemers in te dekken tegen een al dan niet vermeende aanval van het monster van Loch Ness. De verzekeraar betaalde immers ook uit bij een louter vertoon van Nessie tijdens de wedstrijd. Maar dat moest dan wel worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie. De duatlon (hardlopen en fietsen) vond plaats op 2 september. Het monster stuurde zijn kat.
(Bron: Zita.be)

Minder klachten over verzekeringen
Personen die ontevreden zijn over hun relatie met hun verzekeraar of makelaar kunnen schriftelijk klacht indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen. In 2006 ontving deze dienst 2543 klachten, waaronder slechts 173 over makelaars. De meeste klachten betroffen de weigering van verzekeraars om bij een schadegeval tussen te komen en over het bedrag van de schadevergoeding. Makelaars zouden zich vooral bezondigd hebben aan slecht advies bij de keuze voor producten en dekkingen.
(Bron: Cash!)

Hogere schadelast goed voor verzekeraars
Professor Jeroen Hinloopen van de Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Universiteit Leuven kwam onlangs in de belangstelling met de volgende verzekeringsparadox. Normaal zou je verwachten dat de schadelast minimaal houden een tweede natuur is voor verzekeraars. Maar volgens de professor is een verhoging van de schadelast in bepaalde situaties juist gunstig. “Er zullen meer mensen geneigd zijn een polis af te sluiten als de schade stijgt waartegen ze zich verzekeren,” aldus Hinloopen.

Hij kwam tot die conclusie na een studie van de markt voor autoruitreparaties. Daar zien verzekeraars een beschadigde autoruit liever vervangen dan gerepareerd, ook al is dat laatste soms een kwart tot de helft goedkoper. Besluit van Hinloopen: verzekeraars verkiezen soms hun schadelast te verhogen, want een autoruit repareren is zo goedkoop dat het niet echt de moeite loont om je daarvoor te verzekeren.
(Bron: Eufin – Europees Financieel Netwerk)

Europees Hof vindt gedwongen pensioen geen probleem
Nu zowat alle lidstaten van de Europese Unie op zoek zijn naar oplossingen om de pensioenen op termijn betaalbaar te houden, is ook een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd niet langer een taboe. Maar wat met degenen die nu al na hun 65ste persé willen verder werken? Kunnen ze verplicht worden om ermee op te houden? Het Europees Hof oordeelt al vast van wel.
 
Félix Palacios de la Villa, een manager bij de Spaanse kledingmaker Cortefiel, weigerde om op zijn 65ste met pensioen te gaan. Hij beschouwde zijn gedwongen pensionering als een onrechtmatig ontslag. Ontslag vanwege leeftijd is immers discriminatie, of niet soms? De Spaanse rechter liet de kelk aan zich voorbijgaan en liet het besluit over aan het Europees Hof van Justitie.

Het verdict? Lidstaten van de Europese Unie mogen een gedwongen pensioen in de wet opnemen, mits twee voorwaarden. Ze moeten de bedoeling hebben jongeren aan een baan te helpen, en het pensioen moet goed geregeld zijn. Gemakkelijk praten voor rechters die voor hun pensioen kunnen wachten tot hun zeventigste.

(Bron: Our Europe)

Belg geeft minder uit aan levensverzekeringen
In 2006 spendeerde de Belg gemiddeld 1.783 euro aan levensverzekeringsproducten, dat is 421 euro minder dan in 2005. België zakt daarmee van de vierde naar de tiende plaats wat betreft het gemiddelde verzekeringsbudget per inwoner. Het totale verzekeringsbudget van de Belg bedroeg vorig jaar 2.528 euro. Assuralia schrijft de daling toe aan de invoering van de premietaks van 1,1%.

De achteruitgang van de Belgische markt is des te opvallender omdat elders in de wereld een opgaande trend merkbaar is. Zo bedraagt de groei van levensverzekeringen in West-Europa 12%, in Midden- en Oost-Europa zelfs 19%. Nog verder, in India, groeien de premie-inkomens uit levens- en schadeverzekeringen met 25%, in China met 14%.

Assuralia noemt de omgekeerde trend in België dan ook verontrustend: “Nu heel Europa de spaarinspanning opdrijft om de impact van de vergrijzing op te vangen, gaat het vertrouwen van het Belgische publiek in spaarproducten met lange looptijd (onder andere Tak 21-producten) verloren door fiscale instabiliteit.”  De beroepsfederatie wil bij de nieuwe regering dan ook aandringen op een ommekeer in het fiscale beleid.

(Bronnen: L’Echo, Cash)

Een schuldsaldoverzekering voor occasionele rokers
Niet-rokers betalen voor hun schuldsaldoverzekering en voor hun levensverzekering vaak lagere premies dan rokers. Maar wat als je maar af en toe een sigaret rookt? Ben je dan wel een echte roker? Of eerder een niet-roker? Nee, je bent geen van beiden, maar een occasionele roker. Gelegenheidsrokers krijgen van verzekeraar AXA voortaan een korting van 15% op de premies van een schuldsaldoverzekering. Hoeveel mogen ze dan roken? Minder dan 25 sigaretten per week. AXA zegt zijn klanten te geloven op hun woord, maar bij de ondertekening van een dergelijke verzekering liggen wel steekproeven in het verschiet om het nicotinegebruik te meten.
(Bronnen: persbericht AXA – Cash!)

Hogere schadelast goed voor verzekeraars
Professor Jeroen Hinloopen van de Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Universiteit Leuven kwam onlangs in de belangstelling met de volgende verzekeringsparadox. Normaal zou je verwachten dat de schadelast minimaal houden een tweede natuur is voor verzekeraars. Maar volgens de professor is een verhoging van de schadelast in bepaalde situaties juist gunstig. “Er zullen meer mensen geneigd zijn een polis af te sluiten als de schade stijgt waartegen ze zich verzekeren,” aldus Hinloopen.

Hij kwam tot die conclusie na een studie van de markt voor autoruitreparaties. Daar zien verzekeraars een beschadigde autoruit liever vervangen dan gerepareerd, ook al is dat laatste soms een kwart tot de helft goedkoper. Besluit van Hinloopen: verzekeraars verkiezen soms hun schadelast te verhogen, want een autoruit repareren is zo goedkoop dat het niet echt de moeite loont om je daarvoor te verzekeren.
(Bron: Eufin – Europees Financieel Netwerk)

Amerikaanse ziekteverzekering onder vuur in Sicko
De Amerikaanse ziekteverzekering maakt geen goede beurt in de nieuwe prent van de controversiële documentairemaker Michael Moore. In “Sicko” onderzoekt hij het gezondheidsstelsel in de Verenigde Staten. In de VS moeten vijftig miljoen mensen het zonder elke vorm van ziekteverzekering stellen. Maar zelfs degenen die verzekerd zijn, kunnen moeilijk op beide oren slapen. “In onze wetgeving staat dat iedere organisatie moet instaan voor een zo groot mogelijke opbrengst voor de aandeelhouders. Het gevolg daarvan is dat de verzekeringsmaatschappijen zo weinig mogelijk medische hulp aanbieden om zo hun winsten hoog te houden”, aldus Michael Moore.

Of dat de echte verklaring is, laten we natuurlijk voor zijn rekening. Maar feit is dat de ronduit schrijnende toestanden die Sicko ons laat zien geen kans maken in Europese stelsels waarin overheid en privé elkaar aanvullen. Moore vergelijkt overigens het Amerikaanse systeem met de gezondheidszorg in ondermeer Groot-Brittannië, Canada, Frankrijk en Cuba. Het is niet moeilijk om raden welk systeem er het meest bekaaid van af komt.

Belgen hebben minsten schulden van alle Europeanen
België is in Europa de rode lantaarn op het vlak van consumentenkredieten. Dat zegt Febelfin, de belangenorganisatie van de financiële sector. Per Belgische inwoner bedraagt het uitstaande bedrag aan bancair krediet slechts 840 euro, het laagste bedrag van de vijftien oude lidstaten van de Europese Unie. Het Europese gemiddelde bedraagt volgens berekeningen van Febelfin 2.388 euro.

Febelfin relativeert ook het schuldniveau bij de Belgische gezinnen. Hun financiële schulden bedragen 48% van het bruto binnenlands product, 13% onder het Europese gemiddelde. Het consumentenkrediet in België staat dus relatief in de kinderschoenen en beschikt over nog heel wat potentieel om zich verder te ontwikkelen. De sectororganisatie kant zich dan ook tegen nieuwe regels om het consumentenkrediet aan banden te leggen, zoals voorgesteld in een wetsvoorstel van de SP.a.

Bron: De Morgen / Febelfin

Een zorgverzekering op maat van holebi’s
Zorgverzekeraars die zich richten op verzekeringen voor kleine doelgroepen: een nieuwe trend? Na speciale zorgverzekeringen voor vegetariërs, niet-rokers en gelegenheidsrokers is er nu ook een zorgverzekering op het lijf van homo’s en lesbiennes geschreven. Ze bestaat (voorlopig?) enkel in Nederland, heet de Roze Zorgverzekering en wordt aangeboden door Agis. Polishouders kunnen onder meer ondersteuning krijgen van een 'roze zorgmakelaar', die hen begeleidt naar een zorgverlener met speciale kennis van en ervaring met homoproblematiek. Ze genieten eveneens een korting. De polis wordt nog verder uitgebreid, in overleg met de Nederlandse homofederatie COC. Er wordt daarbij ondermeer gedacht aan juridische ondersteuning na een ongeluk in een land waar homostellen niet worden erkend, of op bejaardenzorg voor holebi’s.
De holebigemeenschap reageert verdeeld op de nieuwe polis. De enen zien het als een vorm van erkenning, anderen wijzen de hokjesmentaliteit van de hand. Maar ook vanuit verzekeringshoek zijn er vragen. Hoe controleer je immers of iemand tot een bepaalde doelgroep behoort?

Bron: COC Nederland / Agis

Pensioensparen populair bij jongeren
In 2007 hebben we met zijn allen 10% meer besteed aan pensioensparen. Uit cijfers van de grootbanken Fortis, KBC, Dexia en ING blijkt dat een derde van de nieuwe contracten werd afgesloten door jonge volwassenen onder de dertig jaar. Bij KBC was dat zelfs 40%, terwijl bij Dexia de helft van de nieuwe pensioenspaarrekeningen geopend werd door personen jonger dan 35 jaar. Het aantal jongeren onder de 25 die met pensioensparen begonnen, is zelfs verdubbeld tegenover 2006. Blijkbaar zijn de Belgen er meer dan ooit van overtuigd dat hun wettelijk pensioen niet zal volstaan. Het valt te betwijfelen of de iets hogere fiscale aftrek (van € 800 naar € 810) verantwoordelijk is voor die stijging. De belangrijkste reden is ongetwijfeld het groeiende besef dat het wettelijke pensioen niet zal volstaan voor een zorgeloze oude dag.
Andere opvallende vaststelling: ook formules die pensioensparen koppelen aan een vorm van levensverzekering kennen een groeiend succes. Zij trekken vooral mensen aan met een defensief beleggersprofiel die maar een beperkt deel van hun vermogen in aandelen belegden, maar nu ontgoocheld de beurs de rug toekeren.

Bron: Plusmagazine / De Morgen

Twee bankmakelaars voor heel België
Het statuut van bankmakelaar is niet echt een succes te noemen. Sinds de invoering van het statuut in 2006 kreeg de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen amper twee inschrijvingen binnen. Met het nieuwe statuut kunnen financiële tussenpersonen vrij producten van verschillende banken aanbieden, op dezelfde manier als verzekeringsmakelaars polissen van diverse maatschappijen aanprijzen. Bankagenten zijn daarentegen wel populair. In ons land zijn er 4500 geregistreerd. Zij verkopen producten exclusief voor één bank.

Bron CBFA

Warren Buffett: “Feest is voorbij voor verzekeraars”
Volgens Warren Buffett, eigenaar van het investeringsbedrijf Berkshire Hathaway en sinds kort de rijkste man ter wereld, zullen de winstmarges van de verzekeringssector aanzienlijk dalen in 2008. “Het feest is voorbij” schrijft de miljardair in zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders. “De prijzen gaan omlaag en de blootstelling aan risico's neemt onverbiddelijk toe”. Buffett denkt dat de winstmarges van de verzekeringsindustrie met ongeveer vier procentpunten zullen dalen. Maar: “Als de wind brult of de aarde schudt, kunnen de resultaten nog veel slechter zijn.”

Bron: Betten Financial News

Verzekeraar verliest gegevens van 300.000 klanten
Het zal je maar overkomen. In New Jersey ging een dief aan de haal met de laptop van een Amerikaanse verzekeraar, die ondermeer de namen, adresgegevens en Sofinummers van 300.000 klanten bevatte. Verzekeraar Horizon Blue Cross Blue Shield stelde de klanten gerust door te stellen dat de dief de informatie niet kon bekijken aangezien de laptop met een wachtwoord was beveiligd. Bovendien was de computer uitgerust met een interne beveiliging die de gegevens achttien dagen na de diefstal vernietigde. Toch kunnen alle getroffen klanten hun afschriften nog een jaar lang gratis op fraude laten controleren.

 Bron: Security.nl

 

10:59 Gepost door Jean Lievens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 045 |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.