25-08-07

INCERT : Een nieuw kwaliteitsmerk voor elektronische inbraakbeveiliging

Deze tekst werd geschreven in mei 2005 in opdracht van Publitec voor Group 4 Securicor


INCERT : Een nieuw kwaliteitsmerk voor elektronische inbraakbeveiliging

Door de vrijmaking van de Belgische markt is er zeker geen keuzegebrek aan inbraakdetectiesystemen, maar niet alle installateurs bieden een voldoende kwaliteitsservice of kiezen voor de juiste systeemcomponenten. Gelukkig is er nu INCERT,  een kwaliteitslabel voor elektronische beveiligingsproducten en -diensten dat consumenten en bedrijven voldoende waarborgen biedt voor een betrouwbaar beveiligingssysteem. 

Alleen producten en beveiligingsondernemingen die naar behoren gecertificeerd zijn, mogen het kwaliteitslabel INCERT gebruiken. INCERT is voor de klant een waarborg dat de beveiligingsonderneming degelijk materiaal installeert, aangepast aan het te beschermen risico. Bovendien garandeert INCERT een kwaliteitsvolle dienstverlening. INCERT gecertificeerde componenten en beveiligingsondernemingen (waaronder Group 4 Technology) staan onder voortdurende controle. Bovendien is het certificaat beperkt in de tijd. Het Merkcomité van INCERT werkt onder de vleugels van het Belgisch Elektrotechnisch Comité en telt onder meer vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen en –makelaars; consumentenverenigingen; gespecialiseerde studiebureaus; certificatieorganismen, inspectie-instellingen en laboratoria; alle beroepsverenigingen van beveiligingsondernemingen en invoerders/fabrikanten en, last but not least, de fabrikanten, invoerders en beveiligingsondernemingen die gekozen hebben om zich te houden aan de plichten opgelegd door het kwaliteitslabel.

Duidelijkheid en gewaarborgde kwaliteit

Wat houden die plichten in? Eric Steppe, Division Manager Private Alarms Group 4: “Met INCERT is voor het eerst duidelijkheid geschapen over de regels die moeten gerespecteerd worden inzake de risicoanalyse van de situatie bij de klant, de voorgestelde oplossing en de objectieve informatie die daarover moet gegeven worden. Vroeger heerste een beetje de wet van de jungle. Er was wel het BVO-certificaat van de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, maar dat was optioneel en gaf de klant onvoldoende duidelijkheid. Installateurs die gekozen hebben voor INCERT, moeten de regels van het keurmerk altijd respecteren. Ze kunnen enkel gebruikmaken van erkend materiaal en moeten werken volgens geijkte procedures. Dat geeft de klant van in het begin een duidelijke leidraad over de manier waarop een erkende installateur de risicoanalyse aanpakt en de informatie die hij moet verstrekken. De klant kan dus gemakkelijker vergelijken en is bovendien zeker dat de installatie gebeurt via een bepaalde kwaliteitsprocedure.”
Merken we nog op dat INCERT enkel geldt voor inbraakdetectie, niet voor andere technieken zoals camerabewaking, toegangscontrole of branddetectie.

<Kader>

Een goed beveiligingssysteem met betrouwbare componenten

Gecertificeerde beveiligingsondernemingen:


 • - hebben minimum drie jaar ervaring en staan onder voortdurende controle
  - maken een risicoanalyse volgen een vast stramien
  - geven een duidelijk en gedetailleerd bestek
  - gebruiken enkel componenten die zowel op technisch vlak als qua gebruiksgemak een gecertificeerd kwaliteitsniveau hebben
  - installeren volgens een gedetailleerd uitgeschreven lastenboek
  - beschikken over een bedrijfsvoering die op alle vlakken op niveau staat (administratieve organisatie,logistiek en voorraadbeheer, technische vorming, permanentie na verkoop…)
  - verstrekken de klant alle nodige uitleg en documentatie
  - bevestigen schriftelijk dat de installatie beantwoordt aan het INCERT-lastenboek (nuttig voor de verzekeraar) 

Voor meer informatie: www.incert.be

24-08-07

Een voorbeeld van een bedrijfsbrochure

Onderstaande tekst werd in 2002 geschreven in opdracht van Publitec. Het betreft een ontwerp voor een brochure van Spie Trindel, een bedrijf dat in 2003 werd omgedoopt tot Spie Amec en in 2006 tot Spie.

De indicaties voor de illustraties en paginering (ten behoeve van de opmaak) bleven behouden zodat u een idee krijgt over het uitzicht van een aangeleverde tekst voor een bedrijfsbrochure.

Spie Trindel Benelux Corporate Brochure

Voorpagina

POWER FOR THE FUTURE

<Illustratie>

logo Spie Trindel Benelux


Pagina 2

<Benelux kaart met stippen>


Pagina 3

POWER FOR THE FUTURE

“Power for the future” is meer dan een slogan. Het is de visie van Spie Trindel Benelux, een stevige, energieke en toekomstgerichte groep. Een toekomst die we vol zelfvertrouwen tegemoet zien.

Spie Trindel Benelux verenigt de krachten van gerenommeerde maatschappijen, waaronder de Belgische groepen Abay TS en Air et Chaleur, en de Nederlandse groepen Electron en Melotte. Samen zijn de ondernemingen van de groep Spie Trindel Benelux met hun 2.200 medewerkers goed voor een jaaromzet van meer dan een kwart miljard EUR. Hun specialiteiten? Klantgerichte totale services en nieuwbouwactiviteiten, evenals beheer en onderhoud van (industriële) installaties.  

Een doorgedreven knowhow, spitstechnologische kennis en een sterk team geven Spie Trindel Benelux een streepje voor bij de klanten. Voor hen staat een brede waaier vaardigheden en activiteiten ter beschikking: datanetwerken, shut down en retrofit, energiebeheer, automatisering en robotica. In de praktijk werken de filialen steeds nauwer samen ten dienste van dezelfde klant. Die laatste blijft dezelfde gesprekspartner houden. Maar zijn dienstverlening steunt op de samengebundelde krachten van een zeer gestructureerde groep, niet alleen op het vlak van de Benelux, maar van heel Europa.


Spie Trindel Benelux behoort immers tot het Europese SPIE, een groep van Franse origine, dat op haar beurt deel uitmaakt van de Britse groep Amec. Met haar 23.000 medewerkers staat SPIE aan de spits van internettechnologieën en nieuwe communicatienetwerken. Samen met Amec telt Spie wereldwijd 50.000 medewerkers in meer dan veertig landen. De band met een internationale groep verleent Spie Trindel Benelux een nog sterkere uitgangspositie ten opzichte van de stijgende technische complexiteit van industriële installaties. Het geeft tevens de mogelijkheid om een oneindig veel groter en rijker reservoir van experts en technologieën aan te boren. 

 

Pagina 4 & 5

Spie Trindel Benelux

- Industrie
- Energie
- Gebouwen, elektriciteit en HVAC
- Communicatienetwerken
- Infrastructuur

 

Spie Trindel Benelux is opgebouwd volgens een federale structuur. Dankzij de knowhow van de gespecialiseerde eenheden en filialen, biedt de groep een brede waaier van gespecialiseerde diensten aan, zoals het beheer, de engineering, de installatie, de montage of het onderhoud van grote en kleine projecten.

Werk in veilige handen

Op de werven van Spie Trindel Benelux gaan kwaliteit en veiligheid hand in hand. De meeste bedrijven van STB hanteren al jaren een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem (VCA), dat continue verbeteringen nastreeft op vlak van veiligheid, kwaliteit en resultaten. Die lange ervaring levert een veiligheidsniveau dat driemaal hoger ligt dan het gemiddelde in de sector.
Onze gemotiveerde ingenieurs, ploegleiders en arbeiders hebben bovendien oog voor het kleinste detail zonder het overzicht te verliezen. Zin voor verantwoordelijkheid en vernieuwing, de conceptuele benadering voor elke opdracht en het respect voor afspraken vormen de krachtlijnen van de filosofie van de hele groep.

Een sterke groep

Spie Trindel Benelux maakt deel uit van Amec, een leidinggevende wereldspeler op vlak van services en engineeringoplossingen voor infrastructuur, verwerkende nijverheid en procesindustrie.
Stevige fundamenten, een duidelijke koers, een flexibele structuur en een stabiele verankering: met deze sterke troeven gaat Spie Trindel Benelux een veelbelovende toekomst tegemoet.

Dichtbij de klant

De vestigingen van Spie Trindel Benelux liggen verspreid over de hele Benelux. Deze geografische spreiding verzekert een optimale logistieke ondersteuning, waarbij de snelle reactie en de geïntegreerde organisatie waarborgen dat de klanteneisen gerespecteerd worden, zowel inzake kwaliteit als afgesproken termijnen.
 
Streven naar perfectie

De kwaliteits- en veiligheidscertificaten zijn het mooiste bewijs dat Spie Trindel Benelux niets aan het toeval overlaat. Dit voortdurende streven naar perfectie mondde uit in o.m. ISO-9000, het nucleair- en het VCA**-certificaat en aggregaties van verschillende ministeries. Bovendien is Spie Trindel Benelux een van de eerste Europese bedrijven met ervaring in de nieuwe internationale standaard IEC 61508 voor veiligheidssystemen van elektrische, elektronische of programmeerbare elektronische aard en de afgeleide voor de procesindustrie, de IEC 61511. Ook inzake EC-normen en milieuwetgeving beschikt de groep over een doorgedreven expertise.

Pagina 6

Uw partner voor het hele project

Van planning tot oplevering

Voor elke fase van het project – van het eerste ontwerp tot de finale oplevering – staat een team eigen specialisten klaar. Het volledige projectbeheer, de detailstudies, de aankoop van het materiaal, de montage, de indienststelling en de controle op de uitgevoerde werken… alles gebeurt door eigen gekwalificeerd personeel en in nauw overleg met de opdrachtgever. De voordelen van deze verticale integratie: optimale communicatie en een perfecte timing, zodat de werken volgens plan verlopen.

Onderhoud in goede handen

Onderhoud is een vak apart en vraagt inzicht in de werking en de opbouw van de installaties. Het zorgt voor een maximale beschikbaarheid van de elektromechanische onderdelen, verhoogt het rendement en voorkomt onverwachte pannes of storingen.

Pagina 7

Specialist op vele terreinen

Buisleidingen

Spie Trindel Benelux heeft een ruime ondervinding in de prefabricatie en installatie van buisleidingen in verschillende materialen: koolstofstaal, roestvrij staal, aluminium en kunststof, voor het transport van gassen en vloeistoffen in het productieproces of voor de distributie op bedrijfsterreinen. Ook de installatie van productie-eenheden behoort tot de mogelijkheden.

Elektriciteit en instrumentatie

Bijna een halve eeuw ervaring in elektriciteit en instrumentatie: weinig ondernemingen kunnen terugblikken op een dergelijke staat van dienst.
En dagelijks groeit onze kennis verder op de vele werven in België, Luxemburg en Nederland.

Automatisering

Automatisering is het beste antwoord op de toenemende concurrentie. Vanuit haar traditie als installateur concipieert Spie Trindel Benelux optimale automatiseringsoplossingen voor het “echte” werk op het terrein.

Industriële automatisering

Spie Trindel Benelux investeert permanent in Onderzoek & Ontwikkeling en heeft op basis van haar ruime ervaring fieldervaring gespecialiseerde systemen ontwikkeld voor o.a. processturing, controle en databeheer. Daarenboven is Spie Trindel expert in de automatisering van de logistiek binnen de industrie.

Energie

De projecten van Spie Trindel Benelux in de energiesector variëren van een complete turnkey levering van hoogspanningslijnen en hoogspanningschakelstations tot systemen op het gebied van duurzame energie en elektrische verbindingen voor (zeer) hoge stroom.

Elektromechanica

Zelfs kleine projecten van openbare werken zitten boordevol elektromechanische details die het verschil maken. Onze specialisten bieden een veelheid van mogelijkheden.

Elektrotechnische installaties en datacommunicatie gebouwen

Spie Trindel Benelux kan bogen over een lange traditie inzake elektromechanische installaties. Deze activiteiten omvatten zowel de aanleg van sterkstroom- en zwakstroomnetwerken. Spie Trindel Benelux biedt tevens totaaloplossingen (zowel op automatiseringniveau, netwerkarchitectuur als de koppeling met softwareapplicaties) op de markt van de telecommunicatie, netbuilding (voor de tertiaire sector) en networks (voor de industrie), waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen technieken.

Airconditioning & klimaatregeling   

STB heeft een internationale reputatie als specialist in luchtbehandeling en HVAC (Heating, Ventilation, Airconditioning - centrale verwarming, ventilatie, acclimatisering), met referenties gaande van de computerzaal tot de meest complexe installaties.

Pagina 8 & 9

Industrie


Mechanische montage & buisleidingen

Spie Trindel Benelux heeft een stevige reputatie en een doorgedreven expertise op het terrein. Met behulp van gesofisticeerde studie- en beheersoftware plannen we optimaal de meest complexe buizenstructuur en volgen we feilloos de vooruitgang van elk project op.
Gedegen materiaalkennis, specifieke knowhow inzake prefabricatie en montage, uitgekiende testprogramma’s en jarenlange ervaring maken van Spie Trindel Benelux een belangrijke speler in deze markt.

Instrumentatie, automatisering en netwerken

Wie bij wil blijven, moet voortdurend investeren in Onderzoek & Ontwikkeling. De ruime ervaring “on the field” geeft Spie Trindel Benelux het nodige houvast bij het ontwikkelen van gespecialiseerde systemen voor o.a. processturing, controle (PLC, SCADA, DCS) en databeheer. Daarenboven is Spie Trindel expert in de automatisering van de logistiek binnen de industrie (LISA).
Geen oogverblindende hoogstandjes, maar realistische en stabiele oplossingen op maat van uw hardware.
Glasheldere afspraken, respect voor budgetten en leveringstermijnen en duidelijke onderhoudscontracten garanderen dat de informatica niet het zorgenkind van uw onderneming wordt.

Elektrische installaties

Vanaf het moment dat de elektrische stroom de onderneming binnenkomt, neemt Spie Trindel Benelux de installatie van het volledige elektriciteitsnet op zich.
Hoogspanningskabels voor drijfkracht, transformatie, MCC, verlichting, brandbeveiliging of interfonie… op basis van een algemeen concept werkt Spie Trindel Benelux een nauwkeurige detailstudie uit met deskundige integratie van alle verschillende elementen.
Specialisten met jarenlange ervaring volgen de nieuwste ontwikkelingen op de voet. Spie Trindel Benelux brengt zelfs de meest ingewikkelde EPC-contracten volledig tot een goed einde.


 Onderhoud

Onderhoud in een industriële omgeving is echt specialistenwerk. STB biedt een ideale, economisch verantwoorde mix van preventief, correctief en conditioneel onderhoud. De technici van Spie Trindel Benelux zijn 24/7 stand-by en kunnen in geval van nood onmiddellijk een beroep doen op eigen herstellers. Geavanceerde beheerssoftware zorgt voor kostenbesparende preventieve interventies en verhoogt de bedrijfszekerheid van u installaties. Voorkomen is immers beter dan genezen.


LISA: Optimaliseer uw logistiek systeem

LISA is een modulair opgebouwd en compleet geheel van hardware en software voor de optimalisering van uw logistieke processen zoals het wegen van producten en vrachtwagens, de bekabeling, de toegangscontrole, de productanalyse, de routing en tracking. LISA is zelfcorrigerend en laat niet alleen op eenvoudige wijze de opspoorbaarheid toe van geladen of geloste producten, maar stuurt die gegevens in real time door naar uw ERP-systeem. Zodoende kunt u uw ERP integreren met de logistieke periferie zoals interactieve terminals op beladingstations, slagbomen, badgelezers, routing en trackingsystemen, weegsystemen, transport documentsystemen, toegangscontrolesystemen…

 

Pagina 10 & 11

Energie

De projecten van Spie Trindel Benelux in de energiesector variëren van een complete turnkey levering van hoogspanningslijnen en hoogspanningschakelstations tot systemen op het gebied van duurzame energie en elektrische verbindingen voor (zeer) hoge stroom.

Hoogspanningslijnen

Werken aan hoogspanningslijnen is een vak apart. Spie Trindel Benelux beschikt over een zeer ruime expertise in het leveren, monteren, renoveren, omleiden, onderhouden, inspecteren en demonteren van hoogspanningslijnen, masten, geleiders en fundaties. Daarnaast staat STB altijd klaar met noodlijnen (33KV tot 500 KV) voor een ongestoorde stroomvoorziening als door noodzakelijke werkzaamheden of andere oorzaken stroomverbindingen uitvallen (bvb bij calamiteiten).
Bij dit alles staan veiligheid, kwaliteit en respect voor de omgeving voorop. De vaak complexe werken geschieden onder de meest uiteenlopende omstandigheden en op allerlei manieren: projectmatig, op regiebasis, turnkey, maar ook in deelopdrachten.

Hoogspanningschakelstations

Spie Trindel Benelux ontwerpt en bouwt hoogspanningschakelstations, van basisontwerp tot detailengineering, vanaf het braakliggend terrein tot de complete realisatie.

Hoge stroomverbindingen

In centrales vormt de aansluiting tussen generator en machinetransformator een verbinding met unieke specificaties. Spie Trindel Benelux is een bedreven partner voor de levering en installatie van generatoraansluitingen en hoge stroomverbindingen.

Automatisering

Ook op automatiseringsgebied biedt Spie Trindel Benelux alle mogelijke expertise, waarbij continuïteit centraal staat. Met onze SAT-systemen voor SCADA en stationsautomatisering kunnen we systemen van andere leveranciers probleemloos koppelen of integreren. Bovendien werken verschillende generaties van SAT naadloos met elkaar samen, wat de technische levensduur van installaties gevoelig verlengt.


Outsourcing

Door de liberalisering van de energiemarkt kan de consument zelf zijn energieleverancier kiezen. Daarom kiezen steeds meer bedrijven om het totale onderhoud van schakelstations en bovengrondse verbindingen uit te besteden. Spie Trindel Benelux is op dit gebied een absolute trendsetter. 


Pagina 12 & 13


Klimaatbouwkunde, vloeistoffentransport en gebouwen

klimaatbouwkunde

STB heeft een internationale reputatie opgebouwd als specialist in luchtbehandeling en HVAC (Heating, Ventilation, Airconditioning - centrale verwarming, ventilatie, acclimatisering), met referenties gaande van de computerzaal tot de meest complexe installaties.
Bovendien kan STB buigen over meer dan een halve eeuw ervaring in het ontwerpen, monteren, installeren en onderhoud van installaties op verschillende continenten.

Vloeistoffentransport

STB heeft een belangrijke expertise in transportsystemen en pijpleidingen voor allerhande vloeistoffen, met toepassingen in afstandsnetten, stadsverwarming, gecentraliseerde warmteproductie en industriële installaties.

Gebouwen

Spie Trindel Benelux heeft een indrukwekkende expertise in de constructie, van installaties voor de meest diverse gebouwen: Kantoorgebouwen, Hotelwezen Ziekenhuizen, Luchthavens, de Farmaceutische industrie, Elektronica, Auto-industrie, Brouwerijen, Petrochemie, Shoppingcentra, Grootwarenhuizen, Laboratoria, Telecommunicatie, Bijzondere projecten CERN, CNES (Ariane)…
STB verzorgt eveneens het technisch beheer en onderhoud van gebouwen. Bovendien heeft STB een stevige reputatie op gebied van renovatie van oude gebouwen, waarbij o.m. wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken zoals “Flexible Space” die de HVAC verwerkt in verschillende vasle plafonds alsook in diverse types van koude plafonds.
STB biedt tevens sleutel-op-de-deur-oplossingen  voor computerzalen (Close Control Airconditioning) en reine kamers van verschillende klasse. . 

Energierecyclage en alternatieve energiebronnen

STB staat aan de spits van de nieuwste technieken, met toepassingen in geothermische installaties, alle types warmtepompen, installaties voor energieterugwinning en afvalstoffenverbranding met of zonder energierecuperatie.
De knowhow en techniek van STB laat toe om globale en energiebezuinigingscontracten voor te stellen met aangepaste financieringsformules per geval. 


Pagina 14 & 15

Communication Networks

Spie Trindel Benelux biedt totaaloplossingen (zowel op automatiseringniveau, netwerkarchitectuur als de koppeling met softwareapplicaties) op de markt van de telecommunicatie, netbuilding (voor de tertiaire sector) en networks (voor de industrie), waarbij het IP-protocol voor convergentie zorgt tussen de drie sectoren.  Hierbij maakt STB gebruik van eigen technieken.

Telecommunicatie Services

Spie Trindel Benelux biedt oplossingen op maat voor gespecialiseerde communicatiebedrijven, tele-operatoren… kortom, alle bedrijven die bedreven zijn in het doorsturen van ‘bits en bytes’. Bovendien levert Spie Trindel Benelux als technisch service provider alle technische bijstand en onderhoud voor tele-operatoren.

Cesmo: 24/7 call service

Om de continuïteit van uw netwerken de klok rond te verzekeren, verleent ons call center CESMO 24/7 technische bijstand. CESMO beheert ook het onderhoud on-site doorheen heel Europa en verzekert de nodige opvolging en rapportering voor een permanente top kwaliteitsdienst (stockbeheer, opvolging preventief onderhoud, omschrijving incidenten…) Door die permanente feedback kunnen de Cesmo-ingenieurs u altijd bijstaan met advies voor het concept en de upgrade van uw netwerken.    
 

Mobiele telefonie

Als totaalaanbieder voor de markt van de mobiele telefonie, verzorgt Spie Trindel Benelux zowel de radioplanning, detailengineering, constructie, maintenance, tele-onderhoud… voor constructeurs van sites.

Netbuilding (is gebaseerd op indeling brochure Netcom)

Spie Trindel Benelux reikt convergente netwerkoplossingen aan voor commerciële, industriële, tertiaire en openbare sites en complexen. Hierdoor kunt u permanent uw efficiëntie, competitiviteit, rentabiliteit en bijgevolg duurzaamheid van uw organisatie verbeteren.
Spie Trindel Benelux maakt een naadloze integratie mogelijk van de nieuwe informatica- en communicatietechnologieën in uw bestaande VDI-netwerken. Ze zorgt mee voor het concept, de installatie, het onderhoud en de administratie van geïntegreerde netwerken voor
- communicatie: intranet, extranet, telecom, videoconferencing…
- process: aaneenschakelen controllers, alarmbeheer, productopsporing, CAD/CAM, computergestuurd onderhoudsmanagement, productiebeheer…
- veiligheid: brandbeveiliging, toegangscontrole, videobewaking…
- Technisch beheer: elektriciteitsverdeling, HVAC, liften… 

Networks

Spie Trindel kan steunen op de expertise van 500 experts op het vlak van communicatie- en informatiesystemen: fysieke infrastructuur, netwerk- en systeemarchitectuur, ondersteuningstoepassingen, veiligheid, administratietools en kwaliteitsevaluatie.
Spie Trindel is bedreven in alle fases van projectdesign, engineering, integratie, operatie tot onderhoud en outsourcing. Zo vormt Spie Trindel een onmisbare hulp bij de noodzakelijke en steeds snellere veranderingen in uw informatiesystemen.


Pagina 16 & 17

Infrastructure

Automatisering voor grote infrastructuurwerken

Spie Trindel Benelux is een partner met ervaring in de meest uiteenlopende elektromechanische en stuurinstallaties, gefocust op mechanische uitrustingen van projecten, inclusief besturingsystemen en -projecten op het vlak van programmering en automatisering. Meestal gaat het hier om projecten in opdracht van de overheid in al haar vormen.

- Elektromechanische uitrustingen

Spie Trindel Benelux heeft een ruime ervaring op het vlak van automatiseringen van allerhande elektromechanische installaties voor bruggen, sluizen, tunnels, pompstations, rookgaszuiveringsinstallaties…


- Vliegveldverlichtingsinstallaties

Spie Trindel Benelux zorgt o.m. voor de automatisering van de bebakening op luchthavens via supervisieschermen
 
- Milieutechnieken

- afvalwaterbehandeling
- rookgasreiniging
- de Nox: ontstikkingsinstallaties


Traffic management & verkeersbegeleiding

Spie Trindel Benelux is een uitgelezen partner met een lange ervaring in verkeerstechnologische toepassingen voor zowel het beheer van het wegverkeer als het openbaar vervoer.


Wegvervoer

Voor het wegvervoer beschikt Spie Trindel over een rijke waaier intelligente systemen voor het tellen van voertuigen, aansturen van verlichting en variabele verkeers- en tekstborden, camerabewaking… Bovendien integreert Spie Trindel deze gegevens samen met de data afkomstig van meteostations (gladheid), rijkswachtpatrouilles, openbare vervoermaatschappijen, andere verkeerscentra… in een overkoepelende database. Die centralisatie maakt een permanente monitoring mogelijk van het verkeer, met als functionele hoofdtaken real time sturing, near time analyse en sturing, ondersteuning bij strategische analyse en kennisverwerving.


Openbaar vervoer

Spie Trindel Benelux ontwerpt systemen voor dispatching, detectie, datatransmissie en dynamische reizigersinformatie voor openbare vervoersmaatschappijen zoals De Lijn en Nederlandse busstations (Uithoorn, Spijkenisse). De draadloze uitwisseling van informatie tussen de voertuigen en inductieve lussen in de grond, zorgen voor het sturen van verkeerslichten, automatische wissels… en het verstrekken van up-to-date informatie over de reële aankomst- en vertrektijden aan de reizigers via displays. 


24/7 Service

Voor het onderhoud van alle installaties met betrekking tot traffic management (servers, switchers, routers…) staat 24/24 uur en 7/7 een onderhoudsploeg paraat en dat in de hele Benelux. 

 

Pagina 18

Spie Trindel Benelux – Genèvestraat 4, b 30, B 1140 Brussel, België OF ADRES Air & CHALEUR Vaartdijk??
TEL (02)729 61 11 – FAX (02)729 61 61
Internet: www.spietrindelbenelux.be - e-mail: info@abayts.be
BTW Be 434 499 028 - reg 03 11 13 – hr Br 506 624 – pcr 000-1516117-07

POWER FOR THE FUTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

30-06-07

Hoeveel is uw onderneming waard?

Deze tekst werd geschreven in juni 2005 in opdracht van Publitec voor ING Onderneming

 

Hoeveel is uw onderneming waard? 

Globalisering en toenemende concurrentie, economische onzekerheid, schaalproblemen, of gewoon willen genieten van een welverdiende rust… er zijn heel wat redenen waarom familiale ondernemers overwegen om hun bedrijf te verkopen. Ze hebben vaak maar een brandende vraag op de lippen: “hoeveel is mijn onderneming waard?”. Een simpele vraag, waarop helaas geen eenvoudig antwoord bestaat.

 

Het departement Mergers & Acquisitions (M&A) van ING, dat ondernemers begeleidt bij de verkoop van hun bedrijf, heeft een schat van ervaring opgedaan op het vlak van financiële waardebepaling van ondernemingen. Maar elke verkoop is een verhaal apart. Want net zoals geen twee ondernemingen dezelfde zijn, is ook geen enkele waardebepaling identiek, omdat het resultaat afhangt van een myriade interne en externe factoren. Elke waardebepaling is bijgevolg een theoretische benadering die dient als leidraad bij de onderhandelingen over de verkoop van een onderneming.

 

Een houvast tijdens onderhandelingen

 

Omdat bedrijven zo verschillend zijn, bestaan er ook geen universele waarderingsmethodes. Er zijn wel dertig modellen om de waarde van een onderneming te bepalen. Vaak worden verschillende methodes gebruikt en een gemiddelde gemaakt van de resultaten, maar ook die aanpak heeft beperkingen. De prijs die de verkoper uiteindelijk krijgt, kan immers grondig afwijken van de marktwaarde, die zich situeert binnen de prijsvork die tot stand komt op basis van de verschillende biedingen van de kandidaat-kopers.

 

In dit artikel willen we ons concentreren op twee methodes die het vaakst worden gebruikt bij de waardebepaling van familiale ondernemingen: de methode van het gecorrigeerde netto actief, en de rendementswaardebepaling.  

Volgens René Rogiers, Head M&A Middle Market ING, geldt bij verkoopsonderhandelingen een gulden regel: “Wie een contract onderhandelt, moet in de huid van de tegenpartij kruipen. Elke kandidaat-koper die een bedrijf wenst over te nemen, zoekt een houvast tijdens de onderhandelingen. Hij wil precies weten wat hij krijgt voor de prijs die hij betaalt. Heel concreet koopt hij het gecorrigeerd netto actief van de onderneming: de eigen middelen, gecorrigeerd met eventuele meerwaarden. Die activa kan hij toetsen aan de hand van expertises, terwijl de eigen middelen uit de jaarrekening blijken. Daarom is het gecorrigeerd netto actief een belangrijk element van houvast.”

 

Het gecorrigeerd netto actief

 

Laten we die methode even nader bekijken. Ze vertrekt van de netto activa zoals die voorkomen in de balans van de onderneming: kapitaal, plus reserves, plus overgedragen winsten. De verschillende activarubrieken dienen echter beoordeeld te worden op hun werkelijke waarde. Daarom moet elke afwijking tussen de boekhoudkundige en de reële waarde in rekenschap worden gebracht, hetgeen automatisch leidt tot een vermeerdering of een vermindering ten opzichte van het eigen kapitaal op de balans. Opgelet: de meerwaarden zijn op het ogenblik van hun realisatie onderhevig aan een belasting van 34%. Die fiscale latentie maakt deel uit van de onderhandelingen: is ze voor rekening van de koper, de verkoper, of wordt een verdeelsleutel overeengekomen? Bovendien moet aan de passiefzijde worden nagegaan of er wel voldoende voorzieningen werden aangelegd, bijvoorbeeld met het oog op grote herstellingen, verschuldigde belastingen, lopende rechtsgedingen, enz. Op basis van al die correcties, wordt het gecorrigeerd netto actief bepaald.

 

Samengevat:

Gecorrigeerd netto actief = activa (volgens de handelswaarde) – opeisbare schulden (inclusief de reële voorzieningen) + de fiscale aanpassingen.  

Het belang van de cashflow

 

Uiteraard is dit statische benadering die maar een deel van het verhaal blootlegt. René Rosiers: “Een cruciale factor bij de waardebepaling van een bedrijf is de mate waarin het op een duurzame en permanente wijze cashflow genereert. Die cashflow is nodig voor de financiering van een hele reeks componenten: interesten op kredieten, afschrijvingen op machines en installaties, het aanleggen van provisies, belastingen op de geboekte resultaten, dividenden voor de aandeelhouders, het aandikken van het eigen vermogen om de onderneming te beschermen tegen eventuele tegenslagen… kortom, de cashflow, of de toegevoegde waarde die voortvloeit uit de bedrijfsactiviteit, is bepalend voor de waarde van de onderneming.”

De kandidaat-koper houdt daarbij zowel rekening met het verleden, het heden, als de toekomst. Hij bestudeert de cashflows van de voorbij drie tot vijf jaar, kijkt nauwkeurig naar de tussentijdse resultaten van het lopende boekjaar, en probeert zich een oordeel te vormen over de toekomstige resultaten. De mate waarin de kandidaat-koper al dan niet overtuigd is dat de onderneming goede cashflowvooruitzichten heeft, zal de waarde positief of negatief beïnvloeden.

“Elke overnemer wil binnen een redelijke termijn zijn investering terugverdienen uit de cashflow van de onderneming die hij koopt,” zegt René Rosiers. “Naargelang de sector en de specifieke omstandigheden schommelt die termijn tussen vijf en tien jaar, met tien jaar als een absoluut maximum. Die horizon wordt korter naarmate de volatiliteit van het economisch leven toeneemt. In periodes van hoogconjunctuur is hij langer, in een laagconjunctuur korter.”

 

De methode van de rendementswaardebepaling

 

De rendementswaarde van een onderneming wordt bepaald door hetzij de EBIT (winst voor aftrekking van interesten en belastingen), hetzij de EBITDA (winst voor aftrekking van interesten, belastingen en afschrijvingen) te vermenigvuldigen met een bepaalde multiple die afhankelijk is van een reeks factoren, zoals de economische sector waarin het bedrijf actief is, de specifieke omstandigheden waarin de onderneming verkeert, het cyclisch karakter van de EBIT… “Wanneer we het rendement van ondernemingen uit verschillende sectoren met elkaar willen vergelijken, nemen we meestal de EBIT als uitgangspunt. We houden dan geen rekening met de afschrijvingen omdat vervangingsinvesteringen nu eenmaal nodig zijn om een onderneming fit te houden,” legt René Rosiers uit. “Voor een onderneming met een constante of licht stijgende EBIT zal de multiple zwaarder doorwegen dan voor een bedrijf waarvan de resultaten in pieken en dalen evolueren.”

Tot slot dient men bij de rendementswaardebepaling ook nog rekening te houden met de netto financiële positie van de onderneming, dat is het verschil tussen de financiële tegoeden en de financiële schulden. Een positief saldo wordt bij het eindresultaat (EBIT x multiple) geteld, een negatief saldo wordt in mindering gebracht.

 

Goodwill: een immateriële meerwaarde

 

Eens we de rendementswaarde van de onderneming hebben bepaald, vergelijken we die met het gecorrigeerd netto actief. Een positief saldo levert goodwill op die een positieve weerslag heeft op de prijs van de onderneming. “De goodwill die de koper betaalt, moet redelijk zijn,” zegt René Rosiers. “Het gecorrigeerd netto actief heeft de koper in handen, maar goodwill is puur immaterieel, er staat niets concreet tegenover. Goodwill is enkel gebaseerd op het vermoeden dat de onderneming in de toekomst op dezelfde manier cashflow zal genereren als in het verleden. Daarom moet er altijd een gezonde verhouding zijn tussen de goodwill en de prijs die uiteindelijk wordt betaald. Een koper zal alleen maar bereid zijn dieper in zijn portemonnee te tasten wanneer hij gelooft in de toekomstige ontwikkelingskansen van de onderneming.”

 

Span uw verwachtingen niet te hoog

 

Om teleurstellingen te vermijden, is het aangewezen om bij de waardebepaling van uw onderneming uit te gaan van conservatieve schattingen. Stel u ambitieus op tijdens de onderhandelingen, vecht om het uiterste uit de kan te halen, maar leg de lat niet te hoog en  koester geen overdreven verwachtingen. René Rosiers: “Reken niet op een meerwaarde voor machines en installaties maar ga uit van de boekwaarde. Voor de waardebepaling van de gebouwen kunt u een beroep doen op expertschatters, maar voor alle veiligheid baseert u zich beter op de gedwongen verkoopswaarde. Waardeer voorraden die jonger zijn dan een jaar aan de historische aanschaffingswaarde en begin vanaf het tweede jaar fors af te waarderen Leg een voorziening aan voor klanten die na 120 dagen hun factuur nog niet hebben betaald. Ga ervan uit dat u de fiscale latentie zal dragen en trek 34% af van de meerwaarden. Zo komt u tot een weliswaar conservatieve, maar ook realistische schatting van de waarde van uw onderneming.”

 

De invloed van specifieke factoren

 

Onafhankelijkheid

Naast die algemene richtlijnen die we hierboven op een korte en vereenvoudigde manier hebben behandeld, zijn er enkele specifieke elementen die de waarde van een onderneming fors kunnen beïnvloeden. Zo mag een onderneming niet te afhankelijk zijn van een bepaalde klant. “Uw bedrijf mag nog zo’n mooie resultaten neerzetten, van zodra het meer dan 10% afhankelijk wordt van één klant, moet er een knipperlicht gaan branden. Vanaf 25% slaat het licht op rood. Dat is een zware overtreding waarvoor u op termijn een zeer zware prijs betaalt: uw onderneming is onverkoopbaar. Tenzij u erin slaagt die afhankelijkheidsgraad terug te schroeven tot aanvaardbare normen, maar dat is geen eenvoudige opdracht.”

 

Zuivere balans

Als er binnen uw onderneming zwart geld circuleert, bijvoorbeeld in de vorm van niet aangegeven lonen voor bijzondere prestaties, bezondigt u zich niet alleen aan een zware overtreding, maar legt u ook een zware hypotheek op de verkoopbaarheid van uw onderneming of op de prijs die u ervoor kunt krijgen. Een overnemer zal immers alle zwarte lonen willen officialiseren, tegen 300%. Reken maar uit: een miljoen aan zwarte lonen heeft een negatieve weerslag op de EBIT van 3 miljoen. Met een multiple van zes komt dat neer op een waardedaling van 21 miljoen!

 

Tot slot nog dit. Geen enkele onderneming opereert in het luchtledige. Ook het economisch klimaat beïnvloedt de waarde van een onderneming. Het rentepeil beïnvloedt de financieringsmogelijkheden van de overnemer, een slecht beursklimaat vergroot de appetijt van de financiële investeerders. Op die manier kan eenzelfde bedrijf, met dezelfde cashflow, volledig anders gewaardeerd worden in de tijd. Om een goede prijs te krijgen voor uw onderneming, speelt ook timing een zeer belangrijke rol. 

 <Kader1>

Overname met het oog op uitbreiding marktaandeel

 

Wanneer de kandidaat-kopers een bedrijf wensen over te nemen om marktaandeel te verkrijgen in een sector waarin ze nog niet actief zijn, gebeurt de waardebepaling niet aan de hand van de rendementswaarde, maar spelen de wetten van vraag en aanbod. Een tekenend voorbeeld hiervan vinden we in de brouwerijsector. Enkele jaren geleden liepen brouwerijen storm voor het overnemen van drankengroothandels, om op die manier te verzekeren het erbij horende distributienetwerk in te lijven. Dat joeg de prijzen de hoogte in en viel de correlatie met het gecorrigeerde netto actief en de rendementswaardebepaling weg. Een ander voorbeeld zijn cementfabrieken die bouwgroothandels overnemen om zodoende hun distributieapparaat veilig te stellen.

   

 <Kader2>

Waardebepaling ten behoeve van een nalatenschap

Een financiële beoordeling van een onderneming kan ook tot doel hebben een eerlijke verdeelsleutel uit te werken ten behoeve van de erfgenamen, of zelfs, indien nodig, voor het berekenen van de successierechten.

De waardebepaling van een nalatenschap zou in theorie moeten vertrekken vanuit een vereffeningscenario. In de praktijk is die methode moeilijk hanteerbaar, omdat ze niet alleen een schatting van alle individuele activa vergt (onroerende goederen, installaties, voorraden…), maar ook rekening moet houden met verborgen passiva zoals een sociaal passief, een milieupassief (bvb bodemverontreiniging), onvoldoende voorzieningen voor groot onderhoud, enz. Omwille van het problematisch karakter van een dergelijk vereffeningscenario, is de waardering in de praktijk vaak gebaseerd op de intrinsieke waardebepaling.