11-05-07

Veiligheid Gentse haven en industrie: Group 4 Securicor waakt

Onderstaande tekst werd geschreven in opdracht van Publitec voor het magazine Quater van Group 4 Securicor

 

Veiligheid Gentse haven en industrie:Group 4 Securicor waakt 

 

Veiligheid en bescherming van zowel goederen als personen wordt alsmaar belangrijker in de bedrijfswereld. Vooral in havens en havengebieden zijn sinds de terroristische aanslagen van 11 september 2001 de veiligheidsnormen alsmaar strenger geworden. Op beide werkingsterreinen speelt Group 4 Securicor een toonaangevende rol. Het veiligheidsbedrijf profileert zich daarbij steeds duidelijker als aanbieder van totaaloplossingen op het vlak van veiligheid, waarbij menselijke bewaking gecombineerd wordt met en ondersteund wordt door technologie.  

 

Nieuwe veiligheidvereisten in het havengebied

Sinds juni 2004 is in de havens de zogenaamde ‘ISPS-code’ (International Ship and Port Facility Security Code) van toepassing. Guido Fallentheyn, Vice President International Accounts bij Group 4 Securicor: “De ISPS-code heeft betrekking op de beveiliging van het raakvlak tussen schip en haven. Die strengere veiligheidsmaatregelen worden vanaf juni 2007 uitgebreid naar het hele havengebied ten gevolge van een Europese richtlijn, de ‘Port Security Directive’. Dat betekent concreet dat alle bedrijven die gelegen zijn in het havengebied bijkomende veiligheidsverplichtingen krijgen opgelegd, bijvoorbeeld op het vlak van perimeterbeveiliging en toegangcontrole. Ze moeten ook een veiligheidsanalyse laten uitvoeren en op basis daarvan een veiligheidsplan uitwerken. De havenautoriteiten doen hetzelfde voor het hele havengebied. De stad of het gewest zal de nodige veiligheidsmaatregelen nemen voor het kanaal, de sluizen en andere infrastructuur, maar een deel van de verplichtingen zal worden doorgeschoven naar de terminals die in privé-handen zijn. 

Group 4 Securicor kan de betrokken bedrijven op drie niveaus van dienst zijn, beginnend met de opleiding. Guido Fallentheyn: “De richtlijn bepaalt dat elke terminal over een veiligheidsverantwoordelijke moet beschikken die aan bepaalde vereisten moet voldoen. De toekomstige Port Security Managers kunnen in het opleidingscentrum van Group 4 Securicor de nodige opleiding volgen. Voor de risicoanalyse en het uitwerken van een veiligheidsplan kunnen we een adviesrol vervullen. We hebben op dat vlak al heel wat ervaring opgedaan en hebben uitstekende contacten met de verschillende haven- en veiligheidsdiensten. Tot slot kunnen we, gezien het hele havengebied moet worden beveiligd, bedrijven ‘shared services’ aanbieden. Ik denk daarbij aan bewakingspatrouilles, het gebruik van een gemeenschappelijke meldkamer voor interventie na alarm, maar ook bepaalde technische installaties”.  

Steven Verrept, (zie kader): “Door het vage karakter van de ISPS-code weten veel bedrijven en zelfs het havenbestuur er vaak niet goed raad mee. Group 4 Securicor biedt hen op dat vlak een leidraad aan. We kunnen immers putten uit de ervaring van onze collega’s in andere landen en spelen in België dan ook een voortrekkersrol. Bedrijven kunnen bij ons terecht voor een neutrale audit.”  

 

Ook KMO’s hechten steeds meer belang aan veiligheid

Naast de kanaalzone levert Group 4 Securicor ook diensten aan bedrijven in andere industriegebieden, zoals aan de Kennedylaan, de R4 en in Zwijnaarde. Jean-Claude Ducathé, (55 jaar), Technology Security Consultant bij Group 4 Securicor, werkt al sinds 1978 bij het beveiligingsbedrijf en heeft de evolutie in de laatste decennia op de voet gevolgd. “Onze bijna 30 jaar ervaring hebben we geleidelijk opgebouwd, beginnend met bescheiden beveiligingssystemen voor winkels en privé-woningen, vervolgens KMO’s en ten slotte de grotere bedrijven. Er is een stijgende vraag naar turnkey projecten, totaaloplossingen die menselijke bewaking combineren met technologische middelen. Op dat vlak speelt Group 4 Securicor ongetwijfeld een pioniersrol. Dergelijke oplossingen bieden we al tien jaar aan. Ons grote voordeel is dat wij naast de nodige technologie ook over een eigen meldkamer beschikken, Securilink, die het nodige doet voor interventie na alarm.” 

 

Criminaliteit verschuift

Hoe noodzakelijk zijn al die veiligheidsmaatregelen? Worden bedrijven dan overspoeld door een criminaliteitsgolf? Jean-Claude Ducathé: “De criminaliteit verschuift. Vroeger waren vooral banken het doelwit. Die hebben zeer strenge veiligheidsmaatregelen genomen, waardoor het actieterrein van de criminelen verschoof naar de industrie. Grote bedrijven hebben meestal de nodige investeringen in veiligheid gedaan, zodat KMO’s, winkels en particulieren in de vuurlinie terechtkwamen. Maar kleinere KMO’s hebben soms niet de nodige financiële middelen om zich voldoende te beveiligen. Bovendien zien ze alleen het kostenaspect. In dat verband is het toe te juichen dat de overheid vandaag premies voorziet voor investeringen in veiligheid. Tot slot zien we ook pieken rond bepaalde tijdstippen zoals de vakantie- en eindejaarsperiode, maar dat geldt vooral voor privé-woningen. Bij bedrijven is de diefstal van metalen zoals koper en zink een nieuw fenomeen. Daar dringen zich bijkomende maatregelen op voor de bescherming van de perimeter…”  

 

Een geleidelijke ontwikkeling

Vandaag hechten bedrijven duidelijk meer belang aan veiligheid dan vroeger. Jean-Claude Ducathé: “Oost- en West-Vlaanderen tellen heel wat familiebedrijven. De eerste generatie bedrijfsleiders woonde in of naast hun bedrijf en hadden geen boodschap aan externe veiligheidsfirma’s. Dat is echter niet langer het geval voor de tweede generatie. Het familiale karakter verdwijnt meer op de achtergrond en er komt een veiligheidsverantwoordelijke die de zaken anders aanpakt. Oorspronkelijk was die persoon ons contact in het bedrijf, tegenwoordig is dat het hogere management. Door de jaren heen heb ik de volgende evolutie vastgesteld. Eerst werd op ons een beroep gedaan voor nachtelijke patrouilles, daarna voor branddetectie en vervolgens voor inbraakdetectie. Bedrijven worden door hun verzekeringsmaatschappijen immers meer en meer verplicht om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.

 

De volgende stap was toegangscontrole. Ook op dat vlak hebben we een pioniersrol gespeeld omdat we het volledige pakket kunnen aanbieden: mechanische beveiliging, poorten, slagbomen, draaimolens…”De voorlopig laatste stap in de ontwikkeling is de risicoanalyse: een veiligheidsexpert van Group 4 Securicor analyseert de veiligheidsbehoeften van de klant en filtert daaruit wat de klant nodig heeft. Een oplossing op maat dus. Jean-Claude Ducathé : “Dat betekent niet dat de klant meteen zijn portefeuille opengooit… In Oost- en West-Vlaanderen regeert het gezonde boerenverstand en wordt elke frank eerst in twee gebeten alvorens ze wordt uitgegeven. Vaak worden bepaalde veiligheidselementen pas later ingevoerd. Wij beogen trouwens geen gewin op korte termijn, maar streven altijd naar een relatie op langere termijn. Onze analyse is overigens volledig vrijblijvend. De klant bepaalt zelf bij wie hij gaat aankloppen voor de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Uiteindelijk komt het erop neer dat we samen de algemene veiligheid in en rond de bedrijven verhogen.”