19-09-07

De economische opmars van India

Onderstaande tekst werd geschreven in opdracht van Publitec voor ING Onderneming (maart 2006 - eigen research – ruwe versie)


De economische opmars van India

Het overnamebod van Lakshmi Mittal, eigenaar van Mittal Steel Company, op staalreus Arcelor, is een mooie illustratie van het toenemende belang van India als economische grootmacht.

Arcelor is overigens niet het enige bedrijf dat actief is in ons land en door een Indische maatschappij wordt overgenomen. De Antwerpse diamantsector is al voor meer dan 60 procent in handen van Indiase diamantairs. Niet alleen het slijpen, maar ook de handel en de certificering van de diamanten gebeurt steeds vaker in India. Verder kocht begin vorig jaar het Indiase Crompton Greaves de Mechelse transformatorenbouwer Pauwels Trafo op voor 32,1 miljoen euro. De Indische overnemer investeerde meteen 7,5 miljoen euro extra in het bedrijf, en behield zowel het Belgische management als de 2.000 werknemers. En in juni 2005 nam het Indiase farmaceutische bedrijf Matrix Laboratories Docpharma over, een familiebedrijf uit Heverlee, dat gespecialiseerd is in generische geneesmiddelen.

Intrede in toptien

Volgens de Wereldbank is het BBP van India (in USD) tussen 2003 en 2004 gestegen van de twaalfde naar de tiende plaats op de wereldranglijst. Wat het inkomen per capita betreft, bekleedt India echter de 159ste plaats. Daar waar India vroeger graag vergeleken werd met een olifant, groot, traag en log, spreken economisten vandaag steeds vaker van een nieuwe Aziatische tijger. Maar dan wel een met een bevolking van 1,1 miljard, waarvan de gemiddelde leeftijd amper 26 jaar is. Samen met China is India een van de snelst groeiende economieën ter wereld, en samen herbergen ze bijna tweevijfden van de wereldbevolking.

In de laatste vijftien jaar groeide de Indische economie gemiddeld met 6% per jaar en in de voorbije drie jaar klom dat cijfer zelfs op tot ongeveer 8%. Voor het lopende begrotingsjaar, dat eind maart 2006 eindigde, komt de groei naar verwachting uit op 8,1 procent. Ook de vooruitzichten op korte en middellange termijn blijven goed, hoewel algemeen toch een kleine groeivertraging wordt vooropgesteld, ondermeer ten gevolge van de aanhoudende hoge olieprijzen (India voert meer dan 70% van zijn petroleum in).

Een kleine vergelijking met China

Achter die indrukwekkende economische cijfers, schuilen echter nog heel wat armoede en achterstand. Volgens schattingen van de Wereldbank moet 35% van de Indische bevolking rondkomen met een daginkomen van minder dan 1 dollar (17% in China). Meer dan 220 miljoen mensen zijn ondervoed, de kindersterfte bedraagt 65 op 1.000 (30 in China), de gemiddelde levensverwachting bij geboorte is 63 jaar (71 in China), en de alfabetiseringsgraad onder volwassenen is 57% (91% in China). Meer dan 70% van de bevolking woont op het platteland (60% in China). India gaat verder gebukt onder een gebrekkige infrastructuur, wat een belangrijke hinderpaal vormt voor buitenlandse investeerders. De economische groei houdt immers geen gelijke tred met de ontwikkeling van de infrastructuur. Grote steden als Bombay, Hyderabad en Nellore slibben dicht, de wegen zijn overvol en het spoorwegnet is onderontwikkeld. Daarom heeft de Indiase regering een nieuw plan ontwikkeld, dat voorziet in het inschakelen van plattelandsbewoners voor openbare infrastructuurwerken.

Belangrijke troeven

India kan echter een aantal belangrijke troeven uitspelen die ontbreken in China: de algemene verspreiding van het Engels (dat naast het Hindi de belangrijkste officiële taal is), het democratische regime en een juridisch systeem, geschoeid op Angelsaksische leest. Bovendien is India een interessant investeringsland door zijn potentieel op langere termijn (tien jaar), de aanwezigheid van een middenklasse van 200 à 400 miljoen consumenten, de mogelijkheid om er een productiebasis te vestigen voor uitvoer naar derde landen, en de mogelijkheden op het vlak van BPO (Business Process Outsourcing)
De belabberde staat van de infrastructuur en de hoge noden van de energiesector zullen in de komende jaren enorme investeringswerken genereren, waarvan de verwezenlijking voor een groot deel zal afhangen van kapitaal en expertise uit het buitenland.

Om investeerders aan te trekken, voorziet de regering een fiscaal uitzonderingsregime in de zogenaamde Special Economic Zones (SEZs). In de Export Processing Zones (EPZs) probeert ze buitenlandse vestigingen aan te trekken voor uitvoer naar derde landen. De invoer voor de daar gevestigde bedrijven is vrijgesteld van taksen, wat een groot voordeel is gezien de hoge tarieven in de rest van het land. Tot slot is India wereldmarktleider op het vlak van Business Process Outsourcing (BPO), dankzij de goede kennis van het Engels en jonge, hooggekwalificeerde gediplomeerden. Die positie is nauw verbonden met de Indische expertise op het vlak van informatie- en communicatietechnologie.

Kansen voor Belgische bedrijven

India is een groeimarkt voor zowel investeringsgoederen als consumptiegoederen. Vooral energie en infrastructuur, de bouwnijverheid, industriële producten, hightech sectoren en BPO’s bieden aantrekkelijke investeringskansen.
Om in de komende tien jaar te voldoen aan de toenemende energiebehoeften, zijn naar schatting ongeveer 100 miljard USD investeringen nodig, vooral in exploratie en productie. Ook de ontdekking van nieuwe gasreserves langs de kust van Andhra Pradesh opent interessante mogelijkheden. Bovendien plant India de bouw van een gasleiding naar de gasvelden in Iran en een onderzeese gaspijplijn naar de gasvelden van Myanmar.

Ook andere infrastructuursectoren hebben behoefte aan buitenlandse kapitaalinjecties, zoals het vernieuwen en bouwen van luchthavens, het aanleggen van duizenden kilometers wegen,
en de modernisering (en privatisering) van de havens. De bouwnijverheid is goed voor 20% van de totale industriële activiteit en de vraag naar bouwmaterialen (zoals staal en cement), maar ook aluminium, groeit enorm.

De sector van de industriële producten vertegenwoordigt 63% van het totaal van de industriële activiteit en wordt voortgestuwd door de sterke vraag naar zowel investerings- als consumptiegoederen. Belangrijk zijn ook de hightech sectoren zoals biotechnologie, informatica-, luchtvaart- en ruimtetechnologie... die zeker mogelijkheden bieden voor Belgische bedrijven. Op het vlak van BPO’s en IT-enabled services neemt India ruim 80% van de werelduitvoer in de sector software outsourcing voor zijn rekening.


Kader 1

India in cijfers

 • - Bevolking: 1,095 miljard
  - 10de grootste economie in de wereld
  - BBP (2005): 754,8 miljard USD
  - Groei BBP 2001-2005: + 6,6%
  - Gemiddelde inflatie 2001-2005: 4%
  - Gemiddeld inkomen per hoofd (2004-2005): 689 USD
  - Uitvoer naar de EU-25 (2004): 16,2 miljard euro
  - Invoer vanuit de EU-25 (2004): 17 miljard euro
  - Uitvoer naar België (2004): 2,3 miljard euro
  - Invoer vanuit België (2004): 4,3 miljard euro
  - Rating Standard&Poors/Fitch: BB+

Bronnen: Agentschap voor buitenlandse handel – Economist Intelligence Unit


Geraadpleegde bronnen bij dit artikel

 • Economist
  Agentschap voor Buitenlandse Handel
  De Tijd
  De Morgen

Nuttige links

19:52 Gepost door Jean Lievens in economie en financiën | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 025, economie en financien |  Facebook |