25-09-07

Bekaert Steel Cord: Staaldraad heeft nog een grote toekomst

Deze tekst dateert van september 2003.
Geschreven voor Publitec op aanvraag van Beckaert


Bekaert Steel Cord: Staaldraad heeft nog een grote toekomst

Met ongeveer 30% van de totale omzet is Steel Cord een van de hoofdpijlers van het West-Vlaamse staalbedrijf Bekaert. De kernactiviteit van die businessunit, die vorig jaar zijn vijftigste verjaardag vierde, is de productie van staaldraad ten behoeve van de bandenindustrie. Ondanks dichtslibbende wegen in de rijke industrielanden, ziet Daniël Chambaere, Marketing & Sales Steelcor, de toekomst van Steel Cord rooskleurig in op wereldvlak. Vooral de ‘emerging markets’, met China op kop, hebben nog heel wat groeipotentieel. Een gesprek.

Wat is de positie van Steel Cord op de wereldmarkt?
DC: De met staaldraad versterkte autoband is een uitvinding van Michelin, die als eerste staaldraad begon te produceren voor eigen gebruik. Bij de oprichting van Steel Cord vijftig jaar geleden, was de markt voor tire cord voor radiaalbanden quasi onbestaande. In de voorbije vijftig jaar is onze productie pijlsnel de hoogte ingegaan, waarbij onze strategie er steeds in heeft bestaan de markt te volgen. Onze productie is gestart in Europa, het eerste continent waar dankzij Michelin de radiaalband is doorgebroken. Begin jaren 80 volgde Amerika. Telkens er in de wereld zich een markt begon te ontwikkelen, zijn wij gevolgd met een lokale vestiging om dichtbij de klant te zijn. Vandaag bedraagt de wereldproductie van staaldraad naar onze schatting zo’n 1.350.000 ton. Ongeveer 40% ervan maakt deel uit van de geïntegreerde productie van de grote bandenproducenten, de rest wordt geleverd door Bekaert Steel Cord en concurrenten. Die 40/60%-verhouding blijft vrij stabiel. Een belangrijk deel van de geïntegreerde productie is trouwens afkomstig van Steel Cord, omdat wij in 1991 wegens strategische redenen een punt hebben gezet achter onze joint venture met Bridgestone, die sindsdien grotendeels over een geïntegreerde productie beschikt. Voor dit jaar schatten wij onze totale productie op iets meer dan 300.000 ton, dat is 23% van de wereldproductie. Aangezien iedere personenauto vijf wielen telt, betekent dat, statistisch gezien, dat Bekaert Steel Cord vertegenwoordigd is in elke wagen!

Hoe ziet u de toekomst van de staaldraadmarkt?
DC: Wij zien de toekomst voor staalkoord optimistisch in en blijven dan ook investeren in die strategische pijler van ons bedrijf. We maken wel een onderscheid tussen de zogenaamde rijpe markten van Noord-Amerika, West-Europa en Japan; en de zogenaamde emerging markets (ontwikkelingsmarkten) die het grootste groeipotentieel hebben. Die groei kan komen ten gevolge van een stijging van het aantal voertuigen, van een toename van de radialisatie, of van beide. In de rijpe markten is de radialisatie van zowel personenwagens als vrachtwagens nagenoeg 100%, zodat daar alleen nog maar een beperkte groei mogelijk is door een toename van het aantal voertuigen. In de ontwikkelingslanden nemen zowel het aantal banden als de radialisatie toe. Het meest frappante voorbeeld is China, waar de markt explosief groeit.

Hoe belangrijk is de productie van staaldraad voor Steel Cord?
DC: Zeer belangrijk, aangezien onze productie voor de bandenindustrie 85% van onze totale omzet bedraagt. 

Wat is uw marktstrategie naar de toekomst toe?
DC: In de rijpe markten wensen wij onze positie te verdedigen en te consolideren. Wij geven geen enkele markt op. Wel voorzien we grote moeilijkheden voor de toekomst. Zo denken we dat het verbruik van staalkoord op de Noord-Amerikaanse markt zal inkrimpen, omdat de grote bandenproducenten steeds meer importeren uit landen met lagere productiekosten. Zo is er in de vakbondsonderhandelingen bij Goodyear sprake van de sluiting van een aantal fabrieken en ook anderen zullen waarschijnlijk capaciteit afbouwen. In de laatste jaren zijn al een aantal belangrijke spelers uit de staaldraadmarkt verdwenen, zoals America Tokio Ropes en Amercord, en veel van onze concurrenten verkeren in ademnood. Wij zijn niet van plan onze capaciteit in onze twee Amerikaanse vestigingen die staaldraad produceren (in Rogers en Dyersburg) nog verder uit te breiden, maar we wensen de bestaande te behouden.
In Europa stellen we een verschuiving van de bandenproductie vast van West-Europa naar Centraal- en Oost-Europa. Alle grote producenten hebben geïnvesteerd in landen als Tsjechië, Polen, Hongarije en nu ook Roemenië. Rusland is waarschijnlijk de volgende aan de beurt. Wij volgen die trend van onze klanten en hebben een nieuwe fabriek gebouwd in Slowakije, die we volop aan het uitbreiden zijn. Daarnaast hebben we in Slowakije Drotovna overgenomen, een staaldraadproducent in Hlohoveceen, die we momenteel aan het “Bekaerdiseren” (moderniseren) zijn. Veel van de lokale staaldraadproducenten werken immers nog met oudere technologieën en leveren niet de vereiste kwaliteitsproducten.

Heeft Steel Cord nog andere investeringsplannen?
DC: Een van de belangrijkste pijlers in onze strategie zijn de zogenaamde strategische projecten, dat zijn uitbreidingsprojecten in groeimarkten. Wij zijn er bijvoorbeeld van overtuigd dat Rusland een zeer groot potentieel heeft. Als de bandenindustrie zich nog verder naar het oosten verschuift en ook Rusland een groeimarkt wordt, staan we klaar om ook daar te gaan investeren. Maar het schoolvoorbeeld van een explosieve groeimarkt is China. Ten slotte biedt na een lange stagnatieperiode ook Latijns-Amerika nieuwe groeikansen. Steel Cord beschikt over twee fabrieken in Brazilië in joint venture met het Braziliaanse staalbedrijf Belgo. We hebben vrij recent onze plannen moeten aanpassen om ook daar strategische uitbreidingsinvesteringen te doen, omdat er een nieuwe belangstelling is van onze klanten voor landen als Brazilië, Venezuela, Chili en zelfs Argentinië.

Die strategie is gebaseerd om zo dicht mogelijk in de nabijheid van de klant te produceren. Zijn daar ook nadelen aan verbonden?
DC: Op sommige momenten kan je daar spijt van hebben… Als de dollar zeer sterk staat, krijgen we het in de VS zeer moeilijk. Maar we kunnen onze strategie moeilijk baseren op wisselkoersschommelingen. Strategie is op lange termijn. We volgen overigens niet alleen de markt, soms baseren we onze investeringsbeslissing op een groeiontwikkeling die we verwachten. Steel Cord is tien jaar geleden als een van de eerste Westerse bedrijven naar China getrokken omdat we ervan overtuigd waren van het groeipotentieel. Onze eerste vestiging in Jiangyin, niet ver van Shangai, is beginnen produceren in 1995 en binnenkort wordt dat onze grootste staaldraadfabriek ter wereld!  Daarnaast hebben we een bestaand bedrijf overgenomen in Shenyang, in het noorden van China, en ook die fabriek wordt maximaal uitgebreid. Ten slotte zijn we met de bouw begonnen van een derde fabriek aan de kust van Shandong en sluiten we zelfs de bouw van een vierde fabriek niet uit. In de vijftig jaar Steel Cord hebben we nooit een dergelijke explosieve groei meegemaakt. De groei is bijna chaotisch. Een van onze medewerkers in Shanghai vergelijkt de huidige situatie met die van de vroegere oorlogvoerende staten die elkaar bestreden. Dit jaar alleen al zijn er twaalf nieuwe bandenproducenten bijgekomen die allemaal staaldraad nodig hebben…

Zijn er dan geen risico’s verbonden aan die situatie?
DC: Die exponentiële groei brengt inderdaad een risico op oververhitting met zich mee. Op de duur ontstaat het gevaar voor een overcapaciteit, maar dat risico hebben we ingecalculeerd. Bovendien zien we voorlopig geen enkel teken van een groeivertraging en we denken dat de Chinese economie nog verdere impulsen zal krijgen ten gevolge van de organisatie van de Olympische Spelen in 2008 en van de wereldtentoonstelling in 2010. Op de duur zal de groeicurve onvermijdelijk beginnen afbuigen, maar we blijven zeer optimistisch.

Hoe staan de Chinezen tegenover een Westers bedrijf als Bekaert? Spelen er geen culturele elementen in uw nadeel?
CD: Wij proberen ons zo goed mogelijk op te stellen als Chinese staatsburgers. Wij hechten enorm veel belang aan de opleiding van het lokale management en op één expat na, is het volledig management in onze twee bedrijven volledig Chinees. De aanwezigheid van een goed getraind plaatselijk managementteam is trouwens de sleutel van ons succes in China.

Staaldraad wordt steeds meer een bulkproduct. Is het daarom dat Bekaert Steel Cord meer de nadruk legt op andere factoren zoals opleiding, research and ontwikkeling, klantenservice…?
CD: Dat klopt. In China doen we meer dan louter produceren. Wij huldigen er de politiek van ‘customer intimacy’. De nieuwe Chinese bandenproducenten hebben bitter weinig ervaring en daarom staan wij hen met raad en daad bij. Vaak werken starters met oudere technologieën en begeleiden we ze stap voor stap op weg naar een beter product. Men kan immers niet lopen vooraleer men kan wandelen… In dat kader hebben voor het eerst onze R&D-afdeling gedecentraliseerd en een aparte afdeling opgericht in China met als doel om samen met onze Chinese klanten oplossingen te zoeken die het best zijn aangepast aan hun behoeften. Een expat leidt er de operaties, maar voor de rest werken we louter met Chinese ingenieurs. We besparen hierdoor heel wat tijd, kunnen onze klanten een veel betere service geven en uiteraard wordt die politiek plaatselijk enorm geapprecieerd.

Ziet u nog andere potentiële groeimarkten in de wereld?
CD: Het Midden-Oosten heeft heel wat potentieel, maar die regio blijft geplaagd door politieke instabiliteit. Er zijn een aantal bandenfabrieken in het Midden-Oosten, maar er worden zeer weinig radiaalbanden geproduceerd. Naar verluid zou Iran op het punt staan met de productie van radiaalbanden te beginnen, dus misschien openen zich daar mogelijkheden voor de toekomst. De Indische markt zou statistisch gezien even beloftevol moeten zijn als China, maar de evolutie gaat er een stuk trager. Steel Cord heeft er een kleine fabriek in Pune, die dit jaar behoorlijk presteert, beter dan de jaren daarvoor. In Indonesië hebben we een goed draaiende vestiging in Karawang, niet ver van Jakarta, maar ook daar verloopt de evolutie trager dan verwacht. Een belangrijk voordeel is dat wij onze fabrieken grotendeels modulair kunnen opbouwen. Dat betekent dat we kunnen starten met een beperkte productiecapaciteit, en die gaandeweg uitbreiden naargelang de markt groeit.   

Zijn er vervangingsproducten in de markt die op termijn een bedreiging kunnen vormen voor staaldraad?
CD: Aramide is al een aantal decennia een belangrijke uitdager die we ooit als een bedreiging beschouwden, maar vandaag denken we dat ook in de komende decennium het overgrote deel van radiaalband zullen blijven versterkt worden met staal. Aramide is sterker dan staal, maar de meerkost weegt niet op tegen dat voordeel. Aangezien de bandenindustrie zeer kostengevoelig is, blijven we geloven in staaldraad. Aramide wordt zeer veel gebruikt, maar vooral in hoogwaardige toepassingen, zoals bijvoorbeeld kogelvrije verten. In de auto-industrie wordt aramide enkel gebruikt in bepaalde nichemarkten waar de kostprijs geen rol speelt, zoals racewagens. Andere substitutieproducten zoals koolstofvezels (carbon fibres) of PEN (polyethyleennaftalaat) staan nog veel meer in de kinderscheoenen dan aramide, dus ook daar gaat geen bedreiging van uit.

Hoe ziet u de prijs van staaldraad evolueren?
CD: Vooral in het afgelopen decennium is de prijs van staaldraad sterk geërodeerd, zodat sommige producenten er zelfs het bijltje moesten bij neerleggen, eerst in Europa, vervolgens in de VS. De bandenindustrie staat onder de druk van de auto-industrie en schuiven die druk door naar ons. Door die prijserosie zijn verdere uitbreidingsinvesteringen daar niet langer verantwoord. We blijven echter investeren in productontwikkeling, zodat we op technologisch en kwalitatief vlak onze voorsprong kunnen bewaren op de concurrentie, en/of onze klanten een kosteneffectiever alternatief kunnen aanbieden. Dat moet ook, want de staaldraad ter versterking van radiaalbanden is een bulkproduct geworden. Dat geldt niet voor de vrachtwagensector. Veel producenten missen de nodige technologie en het vereiste machinepark om staaldraad ter versterking van vrachtwagenbanden te maken.

Is de kwaliteit van de staaldraad die Bekaert Steel Cord vervaardigt overal ter wereld dezelfde?
CD: Het waarborgen van een uniforme kwaliteit waar ook ter wereld is een van de hoekstenen van onze politiek. Op dat vlak zijn we tot geen enkel compromis bereid. Ook in China werken onze productie-eenheden met hoogwaardige Bekaert-technologie. Aanvankelijk heeft het ons zelfs moeite gekost om onze Chinese klanten daarvan te overtuigen, omdat ze hun staaldraad aanvankelijk wilden importeren uit België.

Hoe ziet u de evolutie van staaldraad in de komende tien jaar?
CD: Wij verwachten in het komende decennium nog altijd een sterke groei, vooral ten gevolge van de introductie en ontwikkeling van de radiaalband in de ontwikkelingsmarkten. Die evolutie is ook nauw verbonden met de ontwikkeling van de infrastructuur van de betrokken landen. De voordelen van de radiaalband, zoals een betere stuurcapaciteit en een zuiniger verbruik,  komen pas tot uiting als de infrastructuur voldoende goed is. Overladen vrachtwagens op hobbelige wegen zijn zelfs beter af met klassieke banden. De opmars van de radiaalband in China is ook toe te schrijven aan het feit dat het land in een razendsnel tempo prachtige snelwegen bouwt. Ook India begint meer inspanningen te doen op het vlak van infrastructuur. Dergelijke infrastructuurwerken scheppen indirect telkens weer nieuwe groeimogelijkheden voor staaldraad, en die evolutie zal in de komende tien jaar absoluut verder gaan.

Kunt u ook nog iets vertellen over de andere producten van Steel Cord?

CD: Het gemeenschappelijk kenmerk van alle producten van Steel Cord is dat ze dienen ter versterking van polymeren, hoofdzakelijk rubber. Zoals gezegd is de productie ten behoeve van de bandenindustrie goed voor 85% van het totaal. Voor de bandenindustrie leveren we twee producten: staaldraad en bead wire (hielendraad), een draad ter versteviging van het stuk over de velg. Daarnaast produceren we hose reinforcement wire (slangendraad), ter versterking van slangen, en belt cords ter versteviging van allerhande transportbanden. Ten slotte zijn er nog een aantal kleinere producten waarvan sawing wire (zaagdraad) de belangrijkste is. Sawing wire is eigenlijk de vreemde eend in de bijt, omdat het product niet dient ter versterking van polymeren of rubber, maar voor het zagen van allerhande producten.  Het ressorteert onder Steel Cord omdat de gebruikte technologie sterk verwant is aan die voor onze andere producten. De belangrijkste toepassingen zijn te vinden in de elektronicasector die sawing wire gebruikt voor het snijden van wafels van halfgeleiders, die dan verder bewerkt worden tot geïntegreerde schakelingen en chips. Sawing wire wordt ook nog gebruikt in zonnepanelen. Een laatste product is fine steel cord, die onder andere gebruikt wordt ter versterking van getande riemen. Een nieuwe ontwikkeling is het gebruik van fine cord in liftlinten, die bij het oprollen veel minder plaats behoeven dan liftkabels. Fine cord wordt ook gebruikt om kogelvrije vesten steekvrij te maken. Kogelvrije vesten zijn versterkt met aramide die wel kogels tegenhoudt, maar niet bestand is tegen messteken. Daarom worden er ook zeer fijne metaalkoordjes doorgeweven. Op dezelfde manier kunnen dekzeilen van vrachtwagens van een grotere bescherming genieten. Transportbanden voor voetgangers in o.a. luchthavens is nog een applicatie, overspanningen van moderne gebouwen zoals de Millenniumdom in Londen een andere… De toepassingsmogelijkheden van fine cord zijn legio. Met dat fine cord mikken we eigenlijk op producten die nog niet bestaan: welke problemen kunnen we oplossen door het gebruik van fine cord? We hebben hierover een brainstorm gedaan, waaruit een schat van ideeën is gekomen.

Voorziet u dat het aandeel van die andere producten in de totale productie van Steel Cord zal toenemen, of verminderen?
CD: Door de sterke groei van de staaldraadmarkt in de ontwikkelingslanden zal het belang van de bandenmarkt voor Steel Cord waarschijnlijk nog toenemen. Steel Cord is nog altijd leider op de markt van hose wire, maar de groeimogelijkheden zijn zeer beperkt en de marges fel geslonken. Vooral Noord-Amerka en Europa blijven belangrijke markten. Veel groei valt er evenmin te verachten van conveyor belts. De mijnindustrie zit al jaren in het slop en heeft weinig behoefte aan nieuwe transportbanden. Bovendien is daar de concurrentiegekomen van ‘monstertrucks’ die met de ertsblokken op en af rijden. Daarnaast produceren we een speciaal product waarop we een patent hebben genomen, Fleximat. Dat zijn staalweefsels ten behoeve van lichtere transportbanden. Ook daar zijn de groeimogelijkheden eerder beperkt. De belangrijkste groeipool is tire cord, maar die volumes verzinken bijna in het niets in vergelijking met de productie van staaldraad. Anderzijds zijn het producten met een hogere toegevoegde waarde die al onze aandacht verdienen. We moeten namelijk op onze hoede zijn dat we die andere producten niet laten verdrinken in de zee van staaldraad. We verwachten trouwens dat de Chinese leiders plannen hebben om de elektronica-industrie te ontwikkelen. De kuststreek is zeer geïndustrialiseerd, maar het binnenland hinkt achterna. Daarom proberen de Chinese leiders met incentives bedrijven aan te sporen om te investeren in het binneland, o.a. in het onontwikkelde Westen. Er is ook sprake van de bouw van een Chinese ‘Silicon Valley’, waardoor er zich een nieuwe markt opent voor sawing wire. Maar staaldraad blijft de levenslijn van Steel Cord. Vergeet niet dat 30% van de omzet van Bekaert afkomstig is van Steel Cord, en staaldraad goed is voor 85% van de omzet van Steel Cord…       

 

15:26 Gepost door Jean Lievens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 029, bedrijfscommunicatie, interviews |  Facebook |