05-11-07

Prijsregulering: goed voor de ondernemer

Deze tekst dateert van juli 2005 en verscheen in het magazine van Philip Morris, geproduceerd door Headline Publishing Agency.

Prijsregulering: goed voor de ondernemer

In een vrijemarkteconomie bepaalt de wet van vraag en aanbod de prijzen, zo luidt althans de theorie. De realiteit is natuurlijk een stuk complexer. Die klassieke economische stelling ketst af op de macht van grote multinationals en de staat.

De Belgische overheid is in principe voor vrije prijsvorming, maar het ministerie van Economie komt wel tussen in de prijszetting van bepaalde producten en diensten. Sommige sectoren kunnen niet zomaar hun prijzen verhogen, maar moeten daarvoor eerst toestemming vragen aan de overheid. Dat geldt voor aardolieproducten, gas en elektriciteit, waterdistributie, teledistributie, afvalverwerking… De overheid kan ook maximumprijzen instellen, zoals voor taxi’s, of minimumprijzen, zoals recent voor sigaretten.

Vrije concurrentie betekent ook dat je voor hetzelfde product in de ene winkel meer betaalt dan in een andere. Maar voor een krant, een tijdschrift, een pakje sigaretten betaal je overal dezelfde prijs. Voor boeken geldt dat niet, hoewel de discussie over een vaste boekenprijs net als het monster van Loch Ness regelmatig de kop opsteekt. Wat is nu beter: vrije prijsbepaling, of prijsregulering?

Nancy Van Campenhout, juridisch adviseur UNIZO-studiedienst: “Voor UNIZO moet vrije prijsbepaling de regel zijn, overheidsinterventie de uitzondering. We zijn wel voor een effectief mededingingsbeleid vanuit de overheid. Het vaststellen van maximumprijzen en –marges is alleen aangewezen wanneer de markt onvoldoende werkt. In dat verband vinden we het een goede zaak dat de overheid een oogje in het zeil houdt op maximumprijzen in bepaalde sectoren waar de concurrentie niet optimaal verloopt, of sectoren met  een uitgesproken sociale dimensie, zoals de bejaardenopvang, de water- en teledistributie en bepaalde verplichte verzekeringen.”
“UNIZO is ook voorstander van een vaste boekenprijs. Grote warenhuizen gebruiken goedkopere boeken vaak als “lokmiddel”, maar die praktijken bedreigen het voortbestaan van de zelfstandige boekhandels. De helft ervan is niet meer rendabel omdat ze niet kan optornen tegen de scherpe prijzen van grote winkelketens. De vaste boekenprijs is ook belangrijk om de consument in de toekomst een gevarieerd en betaalbaar boekenassortiment te blijven waarborgen via de zelfstandige handel.”

Luc Tessens, Secretaris Vlaamse Boekverkopersbond: “Voor de boekhandel komt de vaste boekenprijs neer op een vorm van interne subsidiëring, waardoor andere steunmaatregelen quasi overbodig worden. Door een verzekerde marge kan de boekhandel immers een breed aanbod en een goede dienstverlening blijven aanbieden. Consumentenbescherming mag niet herleid worden tot de goedkoopste prijs, wat nu wel gebeurt. Helaas beschouwen de meeste politici het boek louter als een commercieel product en laten ze de culturele waarde ervan links liggen. Landen als Duitsland, Spanje, Nederland, Frankrijk hebben hun fijnmazig netwerk van boekhandels o.a. te danken aan de vaste boekenprijs.”

“Ook binnen Boek.be, de Vlaamse koepelorganisatie van uitgevers, boekhandelaars en importeurs, woedt al jaren een discussie over de vaste boekenprijs. Als resultaat formuleerde Boek.be begin vorig jaar tijdens een hoorzitting in de commissie Bedrijfsleven een voorstel voor een Goed Gereglementeerde Boekenprijs, met een aantal criteria die een ongebreidelde prijzenslag zouden vermijden. Dit was helaas het laatste politieke teken van leven omtrent dit dossier.”

Ivo Mechels, woordvoerder Test-Aankoop: “Wij zijn principieel voor vrijheid van prijzen, omdat vrije concurrentie de beste waarborg is voor een correcte prijsvorming. De overheid moet er wel op toezien dat de regels worden gerespecteerd. We maken echter twee uitzonderingen: prijsinterventie moet mogelijk zijn bij wanpraktijken en voor alle producten en diensten die betrekking hebben op universele dienstverlening en de sociale zekerheid (bijv voorgeschreven medicijnen), of die aanleiding kunnen geven tot economische ontwrichting, zoals petroleumprijzen. Boeken horen daar niet bij. Wij achten het niet afdoende bewezen dat een vaste boekenprijs de onafhankelijke boekhandel vooruithelpt, of boeken met een lage omloopsnelheid ondersteunt. Voorstanders van een vaste boekenprijs vergeten dat de meerkost zal doorgerekend worden aan de consument en een negatieve impact zal hebben op de verkoop van alle titels. Wij vinden dat er voldoende andere maatregelen zijn om het lezen aan te moedigen: ondersteuning van promotie en distributie van boeken, subsidieregelingen, meer middelen voor scholen en bibliotheken om het leesgedrag te stimuleren…”           

Alain Lambrechts, Algemeen Secretaris FEBELMA (Federatie van de Belgische Magazines): “Zonder een vast prijzensysteem zou het huidige distributiesysteem van kranten en tijdschriften niet langer werken. Momenteel nemen de handelaars hun kranten en tijdschriften in depot, en leveren de onverkochte publicaties weer in. Het verkooprisico ligt bijgevolg bij de uitgeverijen. Een vaste prijs is de enige manier waarop dat systeem kan werken. In elke etappe van de distributieketen weet men de exacte kostprijs. Van zodra die vaste prijs wordt losgelaten, moet de verkoper de tijdschriften zelf inkopen, want hij zal de onverkochte niet langer kunnen teruggeven. De grote distributieketens zouden de consument dan wel goedkopere tijdschriften kunnen aanbieden, maar ten koste van de verkoop in de kleine kranten- en boekenwinkels. Vandaag hebben die een vaste commissie op hun verkoop. De marges zijn niet bijster groot, en in een vrij prijzensysteem zouden die nog meer afbrokkelen. Vaste prijzen spelen dus in het voordeel van de kleine handelaar.”  

 

16:11 Gepost door Jean Lievens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 034 |  Facebook |